ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ζώνη Εταίρου FLOGA»

 

Όροι Παροχής Υπηρεσιών και Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών FLOGA

 

 

1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα FLOGA PARTNER ZONE ισοδυναμεί με αποδοχή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και των διατάξεων που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς.

 

 

2. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα μετά από τέτοιες αλλαγές, αποδέχεστε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει. Η παραβίαση των διατάξεων που περιέχονται στους Κανονισμούς και τους ΚΑΝΟΝΕΣ του Προγράμματος θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του συμμετέχοντος από το Πρόγραμμα Συνεργατών. Αυτό οφείλεται στην απώλεια τυχόν εκκρεμών πληρωμών προμήθειας.

 

 

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής και χρήσης του Προγράμματος Ζώνη Εταίρου FLOGA:

 

 

– Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα
– Οι λογαριασμοί που έχουν καταχωριστεί από bots ή άλλες αυτοματοποιημένες λύσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ζώνη Εταίρου FLOGA
– Απαιτείται η παροχή των στοιχείων σας όπως: πλήρες όνομα, έγκυρη διεύθυνση email και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής
– Ο λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το άτομο που τον δημιούργησε. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των στοιχείων σύνδεσης στο Πρόγραμμα
– Την ευθύνη για τη διατήρηση του λογαριασμού και την προστασία του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης φέρει το άτομο που τον δημιούργησε. Το Floga.eu δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μη συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση.
– Ένα νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς
– Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Ζώνη Εταίρου FLOGA για παράνομους ή παράνομους σκοπούς.

 

 

4. Μετά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, θα έχετε πρόσβαση στο σύστημα μέσω του οποίου θα μπορείτε να τοποθετήσετε συνδέσμους, banner ή άλλα γραφικά στον ιστότοπό σας, στο ενημερωτικό δελτίο ή άλλα μηνύματα που στέλνετε στους παραλήπτες σας.

 

 

 

5. Οι σύνδεσμοι συνεργατών θα πρέπει να παραπέμπουν τον χρήστη στη σελίδα του προσφερόμενου προϊόντος. Εάν το προϊόν πωληθεί μέσω συνδέσμου συνεργάτη που έχετε δημοσιεύσει, θα λάβετε προμήθεια 10% της αξίας της παραγγελίας. Οι σύνδεσμοι συνεργατών παρακολουθούνται αυτόματα και αναφέρονται από τα συστήματά μας.

 

6. Η προμήθεια δεν θα απονεμηθεί εάν το σύστημά μας δεν εντοπίσει ότι η πώληση έγινε μέσω αποκλειστικού συνδέσμου. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε προμήθεια λαμβάνεται μέσω δόλιας, παράνομης ή υπερβολικά επιθετικής, αμφισβητήσιμης μεθόδου πώλησης ή μάρκετινγκ.

 

 

7. Η πληρωμή των κεφαλαίων προμήθειας που οφείλονται στον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την πίστωση της πληρωμής για την αγορά.

 

 

8. Δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα για δική σας χρήση μέσω συνδέσμων συνεργατών.

 

 

 

9. Υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεργατών

 

 

 

Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα συνεργατών, ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:

 

 

 

– την τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας σας και όλων των σχετικών συσκευών
– βεβαιωθείτε ότι η εμφάνιση των συνδέσμων συνεργατών στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει τυχόν συμφωνίες μεταξύ εσάς και τρίτων
– την ακρίβεια, την αλήθεια και τη συνάφεια των υλικών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας (όλο το υλικό που σχετίζεται με το προϊόν και πληροφορίες σχετικά με ειδικούς συνδέσμους)
– διασφάλιση ότι το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, απόρρητο)

 

10. Διάρκεια του Προγράμματος Συνεργατών

 

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα συνεργατών ανά πάσα στιγμή. Η στιγμή έναρξης της συνεργασίας επιβεβαιώνεται με e-mail.

 

 

 

11. Απαγορεύσεις

 

 

 

Απαγορευμένες μέθοδοι, απαγορεύουμε: προώθηση συνδέσμων σε διαφημίσεις στο δίκτυο αναζήτησης (π.χ. Google Ads) χρησιμοποιώντας επώνυμες φράσεις (π.χ. λυχνία σκυροδέματος), χρήση αυτόματων σεναρίων και προγραμμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητη αλληλογραφία με συνδέσμους συνεργατών σε μηνύματα και σχόλια σε κοινωνικά δίκτυα, πραγματοποίηση ψεύτικων αγορών σε εικονικά δεδομένα.

 

 

 

12. Απαγορεύεται να δημιουργείτε δομές υποσυνεργατών μόνοι σας, εκτός από το πρόγραμμα Ζώνη Εταίρου FLOGA και να πείσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους συνδέσμους συνεργατών σε αντάλλαγμα συμφωνηθέντων ποσών.

 

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα συνεργατών ανά πάσα στιγμή. Η στιγμή έναρξης της συνεργασίας επιβεβαιώνεται με e-mail.

 

 

 

11. Απαγορεύσεις

 

 

 

Απαγορευμένες μέθοδοι, απαγορεύουμε: προώθηση συνδέσμων σε διαφημίσεις στο δίκτυο αναζήτησης (π.χ. Google Ads) χρησιμοποιώντας επώνυμες φράσεις (π.χ. λυχνία σκυροδέματος), χρήση αυτόματων σεναρίων και προγραμμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητη αλληλογραφία με συνδέσμους συνεργατών σε μηνύματα και σχόλια σε κοινωνικά δίκτυα, πραγματοποίηση ψεύτικων αγορών σε εικονικά δεδομένα.

 

 

 

12. Απαγορεύεται να δημιουργείτε δομές υποσυνεργατών μόνοι σας, εκτός από το πρόγραμμα Ζώνη Εταίρου FLOGA και να πείσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους συνδέσμους συνεργατών σε αντάλλαγμα συμφωνηθέντων ποσών.

13. Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες (ή απώλεια εισοδήματος, κερδών ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το Πρόγραμμα, παρόλο που έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

14. Οποιαδήποτε χρήση απαγορευμένων μεθόδων προώθησης που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα των συμμετεχόντων εμπορικών σημάτων παρακολουθείται συνεχώς από εμάς. Σε περίπτωση που το τμήμα ποιοτικού ελέγχου μας εντοπίσει τη χρήση μιας από τις προαναφερθείσες πρακτικές, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τον λογαριασμό του συνεργάτη με την αφαίρεση της προμήθειας που υπολογίζεται για την κάλυψη των ζημιών που υπέστη η συνεργαζόμενη επωνυμία.

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top